QArchive.ORG Main Page
Home | Blog | Terms of service | Sign in
All Vista Win Linux Mac
Related Products


Obchodní zákoník 1.1
Download Now
File Size: 512 Kb

Obchodní zákoník 1.1Released:2011-01-19
License:$0.99
Publisher:By Jan Zavrel
Language:English
Downloads:34
Recommend Obchodní zákoník Suggest to Friend

Publisher's Description:

Obchodní zákoník - Czech Commercial Code in your pocket. Great companion for quick reference in school, court, business meeting. It comes with search based on numbers of paragraphs and it's divided into many parts for convenient control. iPhone 4 Retina Display ready! ---------------------------------------------- Try also these apps: Civil Code Labour Code Constitution (FREE) Charter of Fundamental Rights and Freedoms (FREE) Building Code Administrative Code Highway Code Penal Code ************************************************************* Český Obchodní zákoník do vaší kapsy. Skvělý společník pro rychlou pomoc ve škole, u soudu, při obchodním jednání. Obsahuje vyhledávání založené na číslech paragrafů a je rozdělen do několika částí pro snadné ovládání. Podporuje nový Retina Display u iPhone4! ----------------------------------------------- Vyzkoušejte také tyto aplikace: Občanský zákoník Zákoník práce Ústava ČR (ZDARMA) Listina základních práv a svobod (ZDARMA) Stavební zákon Správní řád Silniční zákon Trestní zákoník

List of Changes:

Version 1.1 from 2011-01-19

 

Download Now
File Size: 512 Kb

Share |


Text link code :
Hyper link code:
UBB/BLOG code:

Download Now
File Size: 512 KbSearch